Udržateľnosť

Táto téma je veľmi zložitá a zahŕňa vedomosti o získavaní zdrojov, vlastnostiach materiálov, etických a sociálnych aspektoch výroby, zodpovednom podnikaní, vedomom nákupe a správaní sa spotrebiteľa, starostlivosti o zakúpené výrobky a predlžovaní ich životnosti, o osude poškodených alebo nepouživaných výrobkov a vízia cirkulovaného obchodného modelu.

 

Veríme, že udržateľnosť má korene v nižšej spotrebe, čo vedie k nižšej výrobe, čo vedie k využívaniu menšieho množstva zdrojov, a teda k zdravšiemu životnému prostrediu. Dôrazne sa zameriavame na povahu materiálov, oddanosť značiek udržateľnosti a minimalistickú estetiku. V žiadnom z týchto aspektov nerobíme kompromisy, pretože sú pre nás rovnako dôležité. Veríme, že každý pokus o to, aby boli veci lepšie a menej škodlivé, sa počíta.